Darmowa dostawa przy zakupie od 50 zł

Kovalite
Koszyk 0
Konto

RODO

Co to jest RODO?a. 25 maja 2018 roku w życie weszło w życie nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych. Jako administrator Państwa danych osobowych, firma Kovalite Ewa Rucińska z siedzibą w Gdańsku, ul. Morenowe Wzgórze 20/74 80-283 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 584 11 99 712, REGON 382297900, dane kontaktowe: nr tel. +48xxxxx, adres e-mail: contact@kovalite.com (dalej: ,,Kovalite”), odpowiedzialnie podchodzimy do problematyki ochrony danych osobowych naszych klientów.
RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.
Ważne! W związku z RODO nie trzeba się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.Cel przetwarzaniaa. Informujemy, że będziemy dokonywać profilowania Państwa danych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa oczekiwań i potrzeb jak również preferencji i zachowań, aby trafić do Państwa z optymalną ofertą handlową. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:    i. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)

    ii. Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak:
        * wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
     * dzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym,


b. W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:


    i. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (art. 6 ust.1c RODO),
    ii. przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),
    iii. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),
c. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań


d. Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

e. Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia

f. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

g. Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowyJakie prawa Państwu przysługują?a. Prawo do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

b. Prawo do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

d. Prawo dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

e. Prawo do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.Bezpieczeństwo danych osobowycha. Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

b. Ochrona Danych Osobowych – dane kontaktowe

Kovalite Ewa Rucińska
80-283 Gdańsk, Polska
Ul. Morenowe Wzgórze 20/74
adres e-mail: contact@kovalite.com
Tel: +48 507 649 155


Zgoda i skarga


a. Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez podmioty Kovalite i Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez podmioty Kovalite w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez podmioty Kovalite i Zaufanych Partnerów możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, pozostając na stronie. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody opuść tę stronę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie kontaktując się na adres e-mail contact@kovalite.com. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele podmiotu Kovalite. Informujemy jednocześnie, iż podmiot Kovalite w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

b. Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie Polityki prywatności i cookies.